Кіницький Ярослав Тимофійович

Вівторок, 17 травня 2011, 17:22 kharzhevsky
Друк

 Кіницький Ярослав Тимофійович

 завідувач кафедри машинознавства,

д.т.н., проф.

kinytskyi

 

Народився 9 лютого 1939 р. в с. Раково Старосамбірського району Львівської області в сім’ї сільського писаря. У 1955 р., після закінчення середньої школи, розпочав трудову діяльність вантажником у Львівському магазині хімреактивів. У 1961 році з відзнакою закінчив механічний факультет Українського поліграфічного інституту ім. Ів. Федорова за спеціальністю «Поліграфічні машини» і був направлений на роботу в м. Казань, де працював майстром, конструктором комбінату друку. У 1962 році повернувся до Львова, де працював інженером-конструктором заводу автонавантажувачів. З 1963 року працює в м. Хмельницькому на викладацькій роботі в організованому від поліграфічного інституту загальнотехнічному факультеті, на базі якого створений Хмельницький національний університет: спочатку асистентом, старшим викладачем, доцентом, а з 1982 р. – завідувач кафедри «Деталі машин і ТММ» (зараз кафедра машинознавства).

У 1971 році заочно закінчив аспірантуру при поліграфічному інституті і захистив кандидатську дисертацію. У 1975 році йому присвоєно вчене звання доцента кафедри «Деталі машин і ТММ», в 1991 році – професора кафедри «Основи конструювання машин», а в 1994 році захистив докторську дисертацію. Кіницький Я.Т. – автор більше 140 наукових і науково-методичних робіт, зокрема 4 підручників, 3 навчальних посібників, монографії, 8 авторських свідоцтв і патентів на винаходи. Під його керівництвом виконана велика кількість науково-дослідних робіт як за державним замовленням, так і на госпдоговірних засадах, успішно працюють над кандидатськими дисертаціями 4 аспіранта, двоє з них вже захистили дисертації, решта готують їх до захисту. Основний науковий напрямок – аналіз і синтез шарнірно-важільних напрямних механізмів та побудованих на їх основі механізмів із зупинкою вихідної ланки.

Я.Т. Кіницький багато зробив для розбудови університету, створенню матеріальної бази кафедри машинознавства. Ним, разом з іншими викладачами кафедри, обладнано ряд оригінальних лабораторій і кабінетів. Йому належить цілий ряд оригінальних науково-методичних розробок: перший, написаний українською мовою, фундаментальний навчально-методичний комплекс з теорії механізмів і машин (ТММ), який включає підручник, практикум і збірник задач та тестів, котрі забезпечують всі види робіт студентів; аналогічний комплекс з технічної механіки (у співавторстві), уніфіковані алгоритми розрахунку механізмів на ЕОМ, альбом рисунків з ТММ, короткий довідник з ТММ, тіньові моделі плоских механізмів, методика щорічного рейтингового оцінювання роботи професорсько-викладацького складу та наукових співробітників університету.

Я.Т. Кіницький бере активну участь у громадському житті університету та за його межами. Майже 20 років обирався членом профкому професорсько-викладацького складу та співробітників університету, з них 8 років був на громадських засадах головою профкому, а 5 років – заступником голови, 6 років – членом обкому профспілки працівників освіти та науки, Нагороджений нагрудним знаком МВССО СРСР за високі показники в роботі вищої школи, «Відмінник народної освіти України», лауреат премії Мінвузу України за навчально-методичну роботу і обласної премії за наукову роботу. Є членом Національного комітету України з теорії механізмів і машин, бере участь у роботі спеціалізованих вчених рад по захисту докторських і кандидатських дисертацій Хмельницького національного університету та НУ «Львівська Політехніка» за спеціальністю 05.02.02 – машинознавство. У 1999 р. йому присвоєне почесне звання «Заслужений професор Технологічного університету Поділля».


Quote this article on your site

To create link towards this article on your website,
copy and paste the text below in your page.
Preview :

Кіницький Ярослав Тимофійович
Вівторок, 17 травня 2011
Кіницький Ярослав Тимофійович завідувач кафедри машинознавства, д.т.н.,...

Powered by QuoteThis © 2008