Центр SolidWorks факультету інженерної механіки

Print option in slimbox / lytebox? (info)

В сучасних умовах розвитку техніки та технологій особливого значення набувають сучасні системи комп’ютерного моделювання, які використовуються на всіх етапах підготовки виробництва як в розвинутих країнах світу, так і на провідних машинобудівних підприємствах України. І є всі підстави вважати, що в майбутньому ця тенденція тільки посилиться. Серед існуючих систем комп’ютерного моделювання, що використовуються в світі, провідне місце займає система SolidWorks, яка налічує більше 1 500 000  ліцензійних комерційних користувачів, повністю підтримує вітчизняні стандарти при проектуванні і активно використовується на провідних машинобудівних підприємствах України.

Quote this article on your site

To create link towards this article on your website,
copy and paste the text below in your page.
Preview :

Центр SolidWorks факультету інженерної механіки
Thursday, 18 February 2010
В сучасних умовах розвитку техніки та технологій особливого значення набувають...

Powered by QuoteThis © 2008